Zasad malina, se nalazi na delu zemljista ciji sam ja vlasnik. Maline su zasadili zakupci zemljista. Naime,1989 godine je istekao zakup zemljista od 20 godina. Zakupci se nakon tog perioda i dalje ponasaju kao da su jos uvek u posedu zemljista. 2005 godine, pismenim putem dobijaju otkaz zakupa, a ove godine u katastru je celokupni posed preveden na moje ime, jer sam jedini naslednik. I dalje se ponasaju kao da su u zakupu, ali onog dela zemljista gde se nalaze maline. Posto zelim zemljiste da prilagodim drugoj nameni, zanima me koja su moja prava u odnosu na zasad, odnosno da li mogu da ga uklonim bez posledica. U napred zahvalan na odvojenom vremenu,

Poštovani,

ugovor o zakupu prestaje ili protekom vremana na koji je zaključen ili otkazom od starne. Ukoliko nakon isteka roka na koji je zaključen zakupac nastavi da korsit stvar-nepokretnost da je upotrebljava , a zakupodavac se tome ne protivi , smatra se da je zaključen nov ugovor neodređenog trajanja , pod istim uslovima, ali i u tom slučaju svaka stran ima pravo na jednostrani raskid ugovora o zakupu , sa ostavljanjem otkaznog roka. Otkaz se ne može dati u nevreme. Ukoliko zakupac i nakon ostavljenog otkaznog roka ne preda zakupljenu stvar, Vi imate prava da kao vlasnik tražite sudsku zaštiti svojih prava.