Poštovani, razvela sam se pre oko 2 godine i deca, dva dečaka koji sada imaju po 11 i 15 godina su “pripali” meni. U pitanju je bio sporazumni razvod i pošto je tada moj bivši suprug bio zvanično nezaposlen dogovorena je alimentacija od 2 500 dinara po detetu, ukupno 5000 dinara, čime ja ne mogu ni njihov trening da pokrijem… U međuvremenu je on prekinuo bukvalno svaki kontakt sa njima, čak je i njihove stvari koje su ostale kod njega (enciklopedije, udžbenici starijeg sina, metalofon, frulica, igračke isl) navodno bacio. Redovno uplaćuje na tekući račun taj iznosod 5000 dinara, a čula sam da se nedavno zaposlio. Zanima me kakav je postupak – procedura, kako bih ostvarila pravo na veći iznos alimentacije, tačnije procenat od zarade, kao i da li mi preporučujete da za to angažujem advokata ili da pokušam to sama da ostvarim. Unapred zahvalna majka

Poštovana,

više puta smo pisali o ovom problemu, date odgovore na ista ili slična pitanja možete pronaći na našem portalu. U skladu sa Porodičnim zakonom RS, jednom utvrđena visina alimentacije, odnosno izdržavanja, može se promeniti samo u novom sudskom postupku i to podnošenjem tužbe za promenu visine alimentacije. Znači morate pokrenuti novi sudski postupak podnošenjem tužbe sudu, u kojoj ćete navesti razloge podnošenja tužbe, iznos nove alimentacije koju tražite, dokaze u prilog svojim tvrdanjama i sve ostalo što je potrebno da sadrži tužba u porodičnom sporu. S obzriom da imate saznanja da je Vaš bivši suprug zasnovao radni odnos,( morate i to da dokažete) visina alimetnacije u skladu sa zakonom može da ide od 15% do 50% od redovnih mesečnih primanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Ukoliko ste u mogućnosti, dobro bi bilo da angažujete advokata ( da Vam se tužba ne bi vraćala na dopunu ili da je sud ne bi odbacio kao neurednu ), ili u zavisnosti od toga na kojoj Opštini imate prebivalište da pomoć potražite u nekoj od Službi za besplatnu pravnu edukacija.