Poštovani, muž moje sestre mesečno isplaćuje 10.000,00 dinara kao alimentaciju za žensko dete od četiri ipo godine. Određen je fiksni mesečni iznos za visinu alimentacije. On je prijavljen kao nezaposleno lice. Inače radi kao instruktor joge u raznim velnes centrima,a takođe ima i neka dodatna primanja. Moja sestra ne radi. Naša zajednica obuhvata : moje roditelje koji primaju invalidsku penziju, moju sestru koja je nezaposlena, njenu ćerku i mene koja sam jedina zaposlena u državnom sektoru. Koji je postupak u određivanju veće visine alimentacije u ovom slučaju. Unapred zahvalna

Poštovana,

jednom utvrđena visina alimentacije se može promeniti samo novom sudskom odlukom, što bi značilo da mora da se pokrene novi postupak tužbom za promenu visine alimentacije. Sam način određivanja i visina alimetnacije zavisi od više faktora, odnosno zakonom predviđenih uslova, a sud prilikom donošenja odluke o visini mora da vodi računa da ona odgovara pre svega potrebama deteta.Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca, a prema mogućnostima dužnika izdržavanja, a pri tome se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja.Sud uzima u obzir sve okolnosti od slučaja do slučaja i to godine poverica deteta,dnevne potrebe,zdravstveno stanje i drugo, a takođe uzima u obzir i visinu prihoda dužnika izdržavanja, mogućnsoti za zaposlenje, imovine, ličnih potreba, obaveze da li izdržava drugu druga lica i sl.Sudska praksa je pokazala da se fiskni iznos u visini minimalne sume izdržavanja određuje uglavnom kada je lice koje daje izdržavanje tj,poverilac nezaposleno.

Minimalna suma izdržavanja je ona suma koju kao naknadu za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo za porodičnu zaštitu.