Postovani ja sam napravila ugovor sa mojim dedom o dozivotnom izdrzavanju ugovor je sacinjen kod advokata i trebala je za 2 meseca da se overi u sudu ali je deda umro interesuje me da li je taj papir validan i ako nije overen u sudu a posle dedine smrti su ostale moja majka i njena sestra koje po zakonu dobijaju pola pola ili ja mogu nesto tu da promenim unapred hvala

Poštovana,

na žalost nemate nikava prava po osnovu tako sačinjenog ugovora. Naime Zakonom o nasleđivanju RS je jasno predviđeno da Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od strane sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici.