Postovani, hitno mi je potreban odgovor na jedno pitanje. Jedan od razloga za zalbu je pogresno i nepotpuno utvrdjeno cinjenicno stanje, pa me zanima koju odluku ce doneti sud u slucaju pogresnog, a koju u slucaju nepotpunog cinjenicnog stanja (hoce li preinaciti,ukinuti….) i u kojoj formi ce biti ta odluka da li ce je doneti u formi presude ili u formi resenja?

Poštovani,

Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje je žalbeni razlog koji se može podeliti na dve komponente. Prva je pogrešno utvrđeno činjenično stanje i ona postoji kada je sud izveo pogrešan zaključak o postojanju odnosno nepostojanju određene činjenice. Ovo može biti posledica pogrešne ocene dokaza ili pogrešnog izbora dokaznog sredstva. Druga komponenta je nepotpuno utvrđeno činjenicčno stanje koje nastaje u slučaju da je sud propustio da utvrdi sve relevantne činjenice za donošenje prvostepene presude. Pojava novih činjenica i dokaza gotovo uvek ukazuje na postojanje ovog žalbenog razloga. Ukoliko utvrdi postojanje ovog razloga drugostepeni sud rešenjem ukida presudu i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje kako bi se utvrdilo potpuno činjenično stanje.

Drugostepeni sud će preinačiti prvostepenu odluku (novom presudom) ukoliko: 1.) je na osnovu rasprave utvrdio drugačije činjenično stanje nego što je ono u prvostepenoj presudi; 2.) je prvostepeni sud pogrešno ocenio isprave ili posredno izvedene dokaze, a odluka prvostepenog suda je zasnovana isključivo na tim dokazima; 3.) je prvostepeni sud iz činjenica koje je utvrdio izveo nepravilan zaključak o postojanju drugih činjenica na kojima je zasnovana presuda; 4.) smatra da je činjenično stanje u prvostepenoj presudi pravilno utvrđeno, ali da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo (čl.  394. Zakona o parničnom postupku). Dakle, u gotovo svim slučajevima kada je činjenično stanje pogrešno utvrđeno drugostepeni sud će preinačiti presudu.

Vaš Mladi Pro Bono