od strane JKP Infostan sam dobila Ugovor o priznanju duga i otplati duga na rate. Dug po podnetim rešenjima o izvršenju i pravosnažnim presudama od br xxxx/10 od 2003 godine i xxxx/10 od 2009 godine. Potpisivanjem Ugovora svi sudski postupci se obustavljaju. U članu 5 Ugovora stoji da se Poverilac obavezuje da o zaključenju Ugovora obavesti nadležni sud i dostavi mu overeni primerak Ugovora. Ugovorne strane su saglasne da neće tražiti pismeni otpravak rešenja o obustavi postupka. Do sada nisam dobila nijedno rešenje o izvršenju od strane suda. Interesuje me da li i kada zastarevaju rešenja o izvršenju, odnosno da li sam u obavezi da prihvatim dug iz 2003.godine? Šta se smatra prijemom rešenja o izvršenju, i da li sam u obavezi da idem u sud i preuzmem navedena rešanja? Kakvo je vaše mišljenje – pravni savte o Ugovoru o priznanju duga? S poštovanjem

Postovni,

Ukoliko je sudski postupak okoncan obustavom usled postivanja sporazuma o priznanju duga, onda ste u obavezi da taj ugovor i ispunite. Potpisivanjem ugovora ste priznali postojanje duga i iz 2003 godine i 2009 godine.Od momenta potpisivanja ugovora pocinju da teku novi rokovi vezani za njegovo ispunjnje, zastarelos, docnju i ostalo.Samim Ugovorom su predvidjene sankcije, sta ce se desii ukoliko ne ispunite ugovor.U svakom slucaju , ukoliko ne ispunite svoju obavezu, ili je pak neredovno ispunjavate i padnete u docnju, poverilac ima prava da na osnovu tog ugovora pokrene novi sudski postupak radi naplate duga, jer taj ugovor u skladu sa Zakonom o izvrsenju i obezbedjenju ima svojsvo izvrsne isprave ( uz ispunjneje drugih zakonom predvidjenih uslova). So se tice, pismenog otprvka resenja suda ,ukoliko ste izjavili da necete raziti pismeni otpravak resenja, on Vam ni nece biit dostavljen, ali Vi kao stranka u posupku imate prava da odete u nadlezni sud i da preko pisarnice razite da Vam se iskopira navedeno resenje.