Molim Vas da mi odgovorite na pitanje: Na osnovu kog paragrafa, tačke, člana mogu tražiti da od Suda dobijem jedno moje dete, dok će se drugo nalaziti kod oca? Naime, pre nekoliko godina sam se razvela, deca-devojčice su po njihovoj izjavi pripale ocu pa je Sud dodelio samostalo vodjenje roditeljskog prava, on im je zakonski zastupnik, samostalnostarateljstvo. Napominjem, nisam ni tada bila prestupnik, problematična osoba,zaposlena sam, sad imam svoj stan; ali je sud takvu presudu doneo na osnovu mišljenja Centra za socijalni rad.Ja sam dobila batina i tada nisam bila u mogućnosti devojčice da povedem sa sobom iako sam ih tražila preko Centra za socijalni rad. Postupak se otegao te je nakon 1,5 godine usledio razvod. Deca su pod uticajem oca i njegove majke. Alimentacija je odredjena u fiksom iznosu, a sada njihov zakonski zastupnik traži povećanje na 30%.Navodi da su mu se povećali troškovi života, a ja bih mu pomogla u toj meri što bi mi Sud dodeli jedno moje dete, tako da ne bi imao izdataka ni on ni ja, a smatram da bi se meni na taj način ukinula alimentacija. U nadi da će se iznaći neko pozitivno rešenje a da se ne pokreće nova parnica, unapred zahvalna. Zabrinuta majka

Poštovana,

jednom utvrđeno vršenje roditeljskog prava kao i visina aliemntacije mogu se izmeniti samo u novom sudskom postupku.Što znači da biste morali da pokenete sudski postupak tužbom za vršenje roditeljskog prava. U toku tog novog sudskog postupka, morali biste ponovo sve izpočetka da prođete, a pre svega centar za socijalni rad,jer je sud u obavezi da traži mišljnje Centa, kao i da dokažete da sada imate uslove za vršenje roditeljskog prava i da detetu / deci omogućite sve što im je potrebno za čuvanje i vaspitavanje. Sud se u ovoj vrsti porodičnih sprorova vodi najboljim interesom deteta,Najbolji interes deteta šredstavlja pravni standard koji se ceni prema svim okolnostim asvakog pojedinačnog slučaja: uzrast, pol deteta, želje i osećanja deteta s obzirom na uzrast, potrebe , sposobnost roditelja da zadovolji te potrebe. Kako bi sud gledao na tužbeni zahtev da Vam se dodeli samo jedno dete na roditeljsko staranje, zavisi od velikog broja okolnosti,ali je sudska praksa pokazala da se retko kad uspeva sa takvim tužbenim zahtevom, s obzriom da biste tada decu doveli u neravnopravan položaj.Takođe možete tražiti da roditeljsko pravao bude zajedničko, odnosno da ga Vi i Vaš bivši suprug zajednički vršite, ali za to Vam je potrebna njegova saglasnost. U svakom slučaju, neophono je da pokrenete novi sudski postupak, kao biste promenili provobino donetu odluku suda.