molim vas da me savetujete planiram da kupim kucu pa me interesuje kako da odradim ugovor i prevod hvala

Poštovani,

Ukoliko kupujete uknjiženu nepokretnost,neophodno je da izvršite uvid u Izvod iz lista neporketnosti ili izvod iz zemljišnjih knjiga ( zavisi od toga gde je upisana nepokretnost, odnosno da li je za katastarsku opštinu na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost završeno javno izlaganje ili nije)kako biste utvrdili da lice koje se javlja kao prodavac zaista i jeste vlasnik nepokretnosti, uz naravno dostavljanje i osnvoa sticanja te nepokretnsoti od strane prodavca. Ukoliko je u pitanju vanknjižno vlasništvo , onda je jako bitno da utvrdite da li je kod predhodnog sticanja regulisan porez ( da li je plaćen, da li to lice oslobođeno poreza i sl.). Ukoliko pak s druge strane kupujete nepokretnost koja je u izgradnji, potrebno je da vam praodavac- investitor priloži određene dokaze u pogledu prava gradnje, a pre svega pravosnažnu građevinsku dozvolu, prijavu početka izvođenja građevinskih radova kao i svu ostalu pravu dokumentaciju, što opet zavisi u kojoj je fazi gradnje. Što se tiče “prenosa” odnosno upisa prava svojine na Vaše ime na predmetnoj nepokretnosti, momenat i način upisa zavisi od toga kakvu nepokretnost kupujete.

U svakom slučaju savetujem Vam da angažujete advokata, koji će Vam raditi kupoprodajni ugovor i /ili pogledati papire odnosno koji je će Vas posavetovati da li je nekretnina koju hoćete da kupite “čista” ili ne.