Kada u sudu overavamo ugovor o poklonu, da li je neophodna i dokumentacija o svojini poklonodavca,koja ce obuhvatati i dokument katasra,koji svakako i nedvosmisleno potvrdjuje vlasnistvo darodavca-koje on poklanja drugom licu. Ili pak ugovor o poklonu moze biti overen od strane suda i bez dokumenta katastra kao i ne navodjenja bitnih podataka iz eidencije katastra o vlasnistvu nepokretnosti, koju “darodavac-poklanja”. sa duznim postovanjem.

Poštovana,

nepokretnost koja je predmet poklona mora biti tačno i potpuno opisana u samom ugovoru, pre svega radi vaše pravne sigurnosti.(radi uknjižbe, oventualnog sudskog spora i sl). Prilikom overe ugovora od strane suda, sudski overitelj tom prilikom utvrđuje identitet stranaka, te pečatom suda i svojim potpisom potvrđuje da su lica koja se javljaju kao ugovorne strane zaista ugovor i potpisala. Dobro bi bilo da imate prepis lista nepokretnosti kod sebe prilikom overe,jer se praksa prilikom overe drugačija od suda do suda.