Imajući u vidu da je brak zaključen XX.1X.2011. god da li postoji vremenski period za sporazumno poništenje braka ili je neophodna standardna procedura podnošenja zahteva sporazumnog razvoda i naravno održavanja ročišta bez obzira na vremenski period trajanja braka.

Poštovani,

naše pravo ne poznaje sporazumno poništenje braka već samo ono koje se pokreće tužbom za poništenje braka. Međutim, među razlozima zbog kojih se ova tužba može podići (srodstvo, istopolnost, postojanje ranijeg braka itd.) se ne nalazi kratko trajanje bračne zajednice. Bez obzira na to koliko kratko traje, punovažan brak se može raskinuti isključivo sporazumnim razvodom ili tužbom za razvod braka.

Ukoliko ste se sa Vašom suprugom saglasili da se razvedete onda to možete učiniti putem pismenog sporazuma o razvodu u kome niste dužni da navodite razloge zbog kojih se želite razvesti. Neophodno je da taj sporazum sadrži i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava, ukoliko imate dece (čl. 40. st. Porodičnog zakona). U slučaju sporazumnog razvoda ne morate prolaziti kroz faze posredovanja, mirenja i nagodbe koje su karakteristične za razvod braka po osnovu tužbe jednog od supružnika.

Ukoliko ne možete postići saglasnost o sporazumnom razvodu možete se razvesti putem podnošenja tužbe za razvod braka, pod uslovom da su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika (čl. 41. PZ).

Vaš Mladi Pro Bono