Da li izvrsni poverilac,moze,sme ili mora da prisustvuje na prvom popisu i proceni pokretnih stvari duznika.hvala

Poštovani,

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju je predviđeno da će se o vremenu i mestu popisa obavestiti Izvršni poverilac.Odsustvo stranaka ne predstvalja smetnju da se pristupi popisu. Popisu će se pristupiti bez obzira što ne prisustvuje izvršni poverilac, odnosno izvršni dužnik.Sud je obavezan da po službenoj dužnosti obavesti izvršnog poverioca o vremenu i mestu popisa, bez obzira da li je on to tražio ili ne. Dužnost se odnosi samo na obaveštenje o popisu, ne znači i obavezu suda da čeka izvršnog poverioca da se pojavi na mestu popisa.Sud će obavestiti izvršnog poverioca o izvršenom popisu.