Da li državljanka Austrije, može da bude vlasnica nekretnine u Srbiji?

Poštovana,

U skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa strana fizička lica mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima u Republici Srbiji pod određenim uslovima.Uslov je postojanje reciprociteta, koji sa Austrijom postoji i u pitanju je takozvani diplomatski reciprocitet odnosno uzajamnost. Pravni osnov za tu vrstu reciprociteta je bilateralni ugovor koji imamo zaključen za Austrijom.Neophodno je da se pre zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji,podnesete Ministarstvu pravde Republike Srbije Zahtev za objašnjenje o postojanju uzajamnosti u pogledu prava sticanja svojine na nepokretnostima i to Sektrou za normativne poslove i međunarodnu saradnju – Odeljenju za međunarodnu pravnu pomoć.( mišljenje Ministarstva pravde će Vam tražiti službenik suda pre overe ugovora i bez tog mišljenja nebiste mogli da overite ugovor). Obrazac zahteva možete pronaći na sajtu Ministarstva pravde Republike Srbije .