cao, proglasen sam tehnoloskim viskom u privatnoj firmi, interesuje me da li nekako mogu naplatiti putne dnevnice jer sam svaki drugi dan putovao po Srbiji. Kao dokaz imam jedino putne naloge firme. Pozdrav,

Poštovani,

u slučaju otkaza ugovora o rada usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena poslodavac je u obavezi da vam isplati sve zaostale zarade i naknade zarade, trooškove u koje spadaju i putni troškovi,koje je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa. Isplatu je poslodavac dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. U skladu sa čl. 158 Zakona o radu imate i prava na isplatu otpremnine u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Dalje zakonom je predviđeno da imate prava naovčanu nadoknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitiu u skladu sa propisima o zapošljavanju( period trajanja naknade sa biroa i visina zavisi od dužine radnog staža koji imate).