Poštovani, tužio sam bivšeg poslodavca zbog otkaza ugovora o radu XX.XX.2011. godine. Pitao bih Vas sledeće: Ročište se stalno odlaže iz nekih razloga recimo opravdano odsutan direktor (a on na odmoru u Mađarskoj), onda podnesak putuje iz pisarnice do sudnice nepunih mesec dana stigne pred sudiju baš na dan ročišta ko je za to kriv, a što bih želeo da pitam jeste da li i moj tok suđenja treba sada da prati novi zakon o PP koji je na snazi od 01.02.2012. godine, gde spor iz radnog odnosa traje najviše šest meseci? Pozdrav

Poštovani,

Novi Zakon o parničnom postupku koji je na snagu stupio 01.02.2012. godine u svojim prelaznim i završnim odredbama određuje da će se na postupke započete pre njegovog stupanja na pravnu snagu primenjivati odredbe ranije važećeg Zakona o parničnom postupku (čl. 506. st. 1. ZPP). Ukoliko kojim slučajem presuda ili rešenje kojim se okončava takav postupak budu ukinuti i vraćeni na ponovno suđenje, ponovljeni postupak će se odvijati po pravilima novog Zakona (čl. 506. st. 2. ZPP).

Budući da je Vaš spor otpočeo prema odredbama starog Zakona o parničnom postupku po njemu će biti i okončan, a ukoliko presuda bude ukinuta i vraćena na ponovno suđenje novi postupak će se odvijati po odredbama novog Zakona.

Vaš Mladi Pro Bono