Interesuje me da li mogu promeniti alimentaciju koja je određena za dete, u iznosu od XX dinara? To je bivšem suprugu dodeljeno zato što ne radi, a u stvari sa sadašnjom suprugom ima firmu za kopneni prevoz putnika na njeno ime, kupili autobuse, kombi, reklame na internetu,televiziji,a ja sam nezaposlena, podstanar. Ćerka ima 12 godina. Suprugu je određeno plaćanje do 5. u mesecu. On uplati ali obavezno kasni par dana ili nedelja.

Poštovana,

Porodični zakon Republike Srbije je u članu 164. utvrdio da se visina izdržavanja (alimentacije) koja je određena može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Dakle, ukoliko nakon sudskog postupka u kom je određen prvobitni iznos izdržavanja, nastupi promena neke od okolnosti koje su bile značajne za utvrđivanje visine obaveze izdržavanja, kao i visine (u Vašem slučaju) te obaveze, poverilac izdržavanja (to je u ovom slučaju Vaše dete, čiji ste Vi zakonski zastupnik, tako da Vi preduzimate procesne radnje u njegovo ime) može tražiti da se iznos izdržavanja promeni i uskladi sa novnonastalom situacijom.

To se postiže tako što ćete Vi ( a savet je da svakako to učinite uz pomoć advokata) podneti tužbu sudu, koji će potom u novom parničnom postupku razmatrati da li postoji osnov za izmenu visine izdržavanja. Tužbu naslovljavate kao: Tužba radi izmene visine izdržavanja, a u tužbenom zahtevu ističete da su se Vašem bivšem suprugu mesečna primanja povećala od momenta izricanja presude na osnovu koje plaća trenutni iznos izdržavanja, te da zahtevate usklađivanje iznosa izdržavanja sa novim okolnostima.

U tužbi je potrebno navesti i dokaze za Vaše navode, a advokat Vas može, upoznajući se bliže sa slučajem i okolnostima poboljšanja standarda Vašeg bivšeg supruga, uputiti na načine kojima tvrdnje iz tužbe možete efikasno dokazati.

 

Vaš Mladi Pro Bono