Uvaženi, nasledio sam delove dveju k.p. na osanjnovu Ugovora o doživotnom izdržavu, koji sam imao sa svojim dedom. Za to sam platio porez na prenos apsolutnih prava, ali nisam upisan kao vlasnik nasledjenje imovine. To što sam ja nasledio ugovorom su stara kuća, stari koš za kukuruz, bunar i plac u površini od XX ari. Takodje je moj pok.deda je mojoj majci i tetki, svojim čerkama, Ugovor o poklonu dao po X ari placa. Ono što se sada dešava je da je tetka prodala njen deo placa, koji se graniči sa mojim, a meni je povredjeno pravo preče kupovine, odnosno oktobra XXXX godine mi je dala pismenu ponudu na XXXX evra, koju sam ja odbio pismenim putem, iako sam bio zainteresovan za kupovinu iz više razloga, ali je tada cena za mene bila previsoka, a ona je marta naredne godine prodala plac za XXXX evra (manji iznos). Kako ja mogu tužbom kod suda, da poništim Ugovor o prodaji i ja kupim taj plac, obzirom da je Zakonom o prometu nepokretnosti predvidjeno da se prilikom podnošenja tužbe, podnosi i predaje sudu iznos tržišne vrednosti nepokretnosti (Ne znam na koju vrednost se misli, ko procenjuje i kako to ide), obzirom da se tetka zaklela da meni iz principa, pošto smo u lošim odnosima, neće prodati. Unapred zahvalan

Poštovani,

Ako se imalac prava preče kupovine, kome je učinjena ponuda, u roku od 15 dana od dana prijema ponude, ne izjasni u pisanom obliku o tome da li prihvata ili odbija ponudu prodavca, prodavac može prodati nepokretnost drugom licu, ali ne pod povoljnijim uslovima.

Vaša tetka je upravo to učinila, prodala je zemljište pod povoljnijim uslovima od onih pod kojima ga je nudila vama. Zbog toga imate pravo da tužite tetku i da se pozivate na pravo preče kupovine, tužbenim zahtevom tražite poništaj ugovora o prodaji nepokretnosti i da se nepokretnost proda vama pod istim uslovima.

Tužba se može podneti u roku od 30 dana, računajući od dana kada je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju te nepokretnosti (to je subjektivni rok koji može da istekne kroz nekoliko dana), a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti (to je objektivni rok).

Tužilac je dužan da istovremeno sa podnošenjem tužbe položi kod nadležnog suda iznos u visini tržišne vrednosti nepokretnosti. U vašem slučaju Vi priložite ovih 2000€ koliko je ona prodala zemljište, ukoliko je tržišna vrednost sporna i ona se u postupku ne složi da proda za taj iznos tražite da se izvrši veštačenje povodom vrednosti predmetnog zemljišta. U svakom slučaju tržišna vrednost nepokretnosti utvrđuje se primenom propisanih osnovnih (korisna površina, prosečna tržišna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine) i korektivnih elemenata (lokacija i kvalitet nepokretnosti i drugi elementi koji utiču na tržišnu vrednost nepokretnosti).

Saša Milosavljević, dipl. pravnik