Poštovani, u braku koji se završio sporazumnim razvodom bila sam XX godina, zajednički život se nastavio i završio ponovnim sklapanjem braka. Posle koje dužine trajanja novog braka moj suprug stiče pravo da me nasledi?

Poštovana,

Zakonom o nasleđivanju nije propisano nikakvo vreme koje je potrebno da supružnici provedu u braku kako bi imali pravo na međusobno zakonsko nasleđivanje. Sama činjenica postojanja punovažnog braka u trenutku smrti jednog od supružnika je dovoljna da se drugi supružnik pojavi kao zakonski naslednik (u prvom ili u drugom naslednom redu, u zavisnosti od činjenice koji još zakonski naslednici pretenduju na nasleđe). Takođe, ukoliko su supružnici razvedeni u trenutku smrti jednog od njih, drugi se neće smatrati zakonskim naslednikom već će moći da nasledi jedino po osnovu testamenta ili ugovora o doživotnom izdržavanju, ukoliko su prethodno bili sačinjeni.

Prema članu 22. Zakona o nasleđivanju, supružnik gubi pravno na nasleđivanje i u sledećim situacijama:
1) ako je ostavilac bio podneo tužbu za razvod braka a posle njegove smrti se utvrdi da je tužba bila osnovana;

2) ako je njegov brak sa ostaviocem poništen posle ostaviočeve smrti, a iz razloga koji su bračnom drugu bili poznati u trenutku zaključenja braka;

3) ako je njegova zajednica života sa ostaviocem bila trajno prestala njegovom krivicom ili u sporazumu sa ostaviocem.

Vaš Mladi Pro Bono