Poštovani, imam nedoumice u vezi sa povećanjem osnovnog kapitala DOO, pa bih molio za pomoć: Jednočlano DOO, želi povećanje nenovčanog kapitala, unošenjem nenovčanog udela (nekretnine, zgrade, vozila). Pitanje je: da li je neophodna procena ovlašćenog sudskog veštaka o visini nenovčanog povećanja, ili može osnivač-unosilac udela da sam odredi vrednost nekretnina koje su predmet uvećanja? Ova promena-povećanje, da li se donosi u formi odluke osnivača o povećanju kapitala? Ove promene se registruju u APR, ali da li treba pre toga odluku overiti u Sudu ili nekoj drugoj ustanovi? Hvala unapred, očekujem Vaš brzi odgovor, S poštovanjem

Poštovani,

Procenu nenovčanih uloga koji se unose u društvo sa ograničenom odgovornošću vrše sami osnivači, a slučaju da ne mogu da se sporazumeju procenu vrši ovlašćeni procenjivač, dakle Vi kao jedini član društva možete sami izvršiti procenu nenovčanog uloga kojim se uvećava osnovni kapital društva. Nije potrebna overa u sudu a na osnovu člana 53. Zakona o registraciji privrednih subjekata uz  registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) odluka skupštine o povećanju osnovnog kapitala;

2) potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se povećanje novčanog uloga vrši novim ulozima članova i/ili sporazumom osnivača o vrednosti unetog nenovčanog uloga

Akt kojim vršite procenu nenovčanog uloga treba da bude samostalan i obliku odluke o utvrđivanju vrednosti dobra koje se unosi u osnovni kapital. Međutim, preporuka je dela prakse da u slučaju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću procenu nenovčanih udela izvrši ovlašćeni procenjivač, iz razloga postajanja nepoverenja prema odlukama koje donosi jedini član društva. Ovo je, naravno,  samo preporuka.

S  poštovanjem,

Mladi Pro Bono

Office - PRO BONO

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office