Poštovani! Da li ja kao zakonska naslednica svoga oca sa kojim nisam u dobrim odnosima a drugih zakonskih naslednika nema, imam pravo na imovinu koju poseduje iako to testamentom ostavi nekom trecem licu? Unapred zahvalna!

Poštovana,

Vi prema Zakonu o nasleđivanju spadate u krug nužnih naslednika, te imate pravo na nužni deo i onda kada je zaveštalac u potpunosti raspodelio imovinu drugim licima.

Nužni deo je u Vašem slučaju polovina zakonskog naslednog dela.

Da testament ne postoji, vi biste po osnovu zakona dobili celu imovinu. Budući da testament postoji, on će važiti, tako da vi dobijate samo nužni deo, znači da ćete dobiti pola od toga, dakle polovinu imovine.

Vaše pravo ostvarujete tako što ćete sudu podneti Tužbu zbog  povrede nužnog naslednog dela, i to u roku od 3 godine od  proglašenja testamenta.Testament se proglašava tek po smrti zaveštaoca (lica koje je sačinilo testament).

Vaš Mladi Pro Bono