Imam 24.godine i vanbračno sam dijete,otac me nije priznao,na koji način mogu podnjeti zahtjev za priznavanje očinstva,i dali to mogu uraditi sa 24.godine ili je kasno?UNAPRJED HVALA!

Poštovana,

Na osnovu člana 251. Porodičnog zakona, dete može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva bez obzira na rok. Dakle, niste zakasnili.  U članu. 50. Zakona o parničnom postupku propisano je da dete može da podnese tužbu pred sudom opšte mesne nadležnosti ili pred sudom na čijem području ima prebivalište, odnosno boravište. Praktično, to je Osnovni sud čija se nadležnost prostire na opštinu u kojoj Vi imate prebivalište.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono