Drаgi lјudi i pоštоvаni prаvnici, trеbа mi sаvеt, kаkо trеbа dа glаsi fоrmа izјаvе о оdricаnju nаslеdstvа u kоrist brаtа i sеstrе? Hvаlа i svаkо dоbrо!

Poštovani,

za ispunjene forme o odricanju od nasledstva u korist određenog naslednika dovoljno je reći “odričem se svog naslednog dela u korist moga brata i moje sestre” ili bilo koju sličnu rečeničnu konstrukciju iz koje nesumnjivo proizilazi da je Vaša namera da se svog naslednog dela odreknete u korist tačno određenih naslednika. Primera radi, ukoliko biste samo rekli “odričem se svog naslednog dela”, Vaš nasledni deo bi pripao, shodno zakonskim pravilima, svim naslednicima istog naslednog reda (ili Vašoj deci, ukoliko ih imate), te ne biste mogli da ostvarite svrhu koju ste imali na umu.

Takođe Vam skrećem pažnju da kada se odreknete nasleđa u korist Vašeg brata i sestre, smatra se da ste se prihvatili nasleđa i da ste ga istovremeno poklonili Vašem bratu i sestri, te će se taj odnos regulisati pravilima o ugovoru o poklonu (čl. 216. Zakona o nasleđivanju).

Vaš Mladi Pro Bono