Da li mogu svog vanbračnog partnera zdravstveno osigurati preko mene? Ja radim i zdravstveno sam osiguran pa me zanima da li imamo ista prava kao i bračni partneri?

Poštovani,

Na osnovu odredaba samog zakona predviđena je izjednačenost bračne i vanbračne zajednice, tako da Vi svog vanbarčnog partnera možete osigurati.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono