Postovani. Molim vas za pomoc. Iza pok. roditelja ostala mi je u nasledje 1/3 stare kuce koja nije pogodna za stanovanje. Na toj kuci ima jos 10-tak suvlasnika koji imaju takodje svoje delove. Oni zive u Republici Srpskoj, kontaktirala sam ih mnogo puta da se okupimo i dogovorimo da se kuca proda, no nece da cuju, traze veliku sumu novca, ne dozvoljavaju da prilazim toj kuci da se sredi (sva je zarasla u korov) prete, a porez niko od njih nece da placa pa ni ja. Zanima me sta da radim po tom pitanju kako bi resila ovaj problem, jer ovde svi vrse pritisak na mene. Drugo od jednog arhitekte sam cula da su kuce starije od 100 god. oslobodjene poreza, a ova kuca je iz doba Nemaca i ne razumem ako je vec tako, zasto poreznici uporno insistiraju na placanju poreza?

Poštovana,

ako sam Vas dobro razumeo, Vaše pitanje se odnosi na obavezu plaćanja poreza na imovinu. Informacija koju ste dobili od Vašeg poznanika se više ne bi mogla smatrati tačnom. Do stupanja na snagu prošlogodišnjih izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu bila je moguća tzv. potpuna amortizacija nakon nešto manje od 70 godina postojanja stambenog objekta. Ovo je funkcionisalo tako što se vrednost objekta u odnosu na koju se određivao porez svake godine umanjivala za po 1,5% što je posle malo manje od 70 godina dovodilo do umanjenja od 100% čime je prestajala obaveza plaćanja poreza na imovinu. Na ovaj način zakonodavac je opravdano uzimao u obzir upotrebni vek stambenih objekata (kao i smanjenje njihove vrednosti), smatrajući da zgrade koje su starije od pomenutog broja godina nisu više podobne za upotrebu (ili uskoro to neće biti).

Međutim, nakon prošlogodišnjih izmena Zakona doneto je vrlo diskutabilno rešenje kojim se vrednost objekta umanjuje na godišnjem nivou za po 0,80%, a najviše do ukupnog umanjenja od 40% (čl. 5. st. 2 ZPI). Na ovaj način praktično je uzeto da je upotrebni vek stambenih objekata neograničen i da će se ovaj porez plaćati i za faktički neupotrebljive objekte, sve dok fizički ne prestanu da postoje (tj. dok se ne sruše, odnosno unište). Iz tih razloga ste i Vi obveznik plaćanja poreza na imovinu za nasleđenu kuću, bez obzira na to što je starija od 100 godina i što je u neupotrebljivom stanju.

Ipak, ovde bih Vam naglasio da Vi niste u obavezi da plaćate porez na celokupnu kuću, već plaćate srazmerno svom udelu (čl. 4. st. 2 ZPI). U konkretnom slučaju to znači da Vi plaćate porez na imovinu za 1/3 kuće, odnosno 1/3 ukupnog poreza, a da ostatak poreza plaćaju ostali suvlasnici srazmerno njihovim udelima. Takođe bih Vam naglasio i da za porez na imovinu važi teritorijalni princip što znači da će ostali suvlasnici biti u obavezi da plaćaju porez Republici Srbiji bez obzira na činjenicu što nemaju prebivalište u njoj (već u Republici Srpskoj) iz razloga što se imovina u odnosu na koju se utvrđuje porez nalazi na teritoriji Srbije.

Vaš Mladi Pro Bono