Imam staz od 27 godine, poslednje 5 godine imam neprekidni radni staz, u januaru 2012 god. po ugovoru na odredjeno vreme prestao mi radi odnos, 25 maja 2012 god. navrsavam 58 god. zivota. Pitanje: da bi ostvarila pravo na novcanu naknadu od 24 meseci dali moram do 25. maja da budem u neprekidnom radnom odnosu posto mi je krajem januara prestao radni odnos ne mojom krivicom ili samo na zavodu za zaposljavanje, molim Vas za odgovor. Hvala i pozdrav !

Poštovani,

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ostavlja mogućnost da se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa podnese zahtev za ostvarivanje prava na naknadu. Ukoliko se ne podnese zahtev u tom roku, naknada će se isplaćivati od dana podnošenja zahteva (čl. 68. Zakona). Član 72. stav 3. kojim je regulisano pravo na naknadu od 24 meseca kada do ispunjavanja uslova za penziju nedostaje do dve godine. U vašem slučaju biste morali da se obratite NSZ-u i da tražite tumačenje vašeg pitanja, na koje iz zakonskih odredbi ne bi moglo da se da autentično tumačenje.