Poštovani,moj verenik i ja već neko vreme pazimo njegovu prababu i rešili smo da potpišemo ugovor o doživotnom izdržavanju. Sastavili smo ugovor,ali imamo probleme oko izvoda iz zemljišnih knjiga,jer je tek nedavno podnet zahtev za izradu istog. Da li postoji dokument koji je validan isto kao i izvod? I još jedno pitanje da li neuropsihijatar mora biti iz državne ustanove ili ne?

Poštovana,

Zakonom o nasleđivanju je predviđeno da : ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pisemnom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita stankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu i dad se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. Ovaj ugovor je strogo formalan i mora biti sačinjen u gore predviđenoj formi da bi proizvodio pravno dejstvo. Ugovorom o doživotnom izdržavanju primalac se obavezuje da posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava. Dovoljno je tačno opišete nepokretnost ( opis u smislu kakva je npokretnost gde se nalazi, broj katastarske parcele). Što se tiče Izvoda iz zemljišnjih knjiga, trenutno je na snazi prelazak sa tapijskog i zemljišnoknjižnog sistema evidencije prava na nepokretnostim na katastar nepokretnosti, te zbog toga možda imate dodatne teškoće da izvod izvadite, ali Vam je za sud dovoljno da u ugovoru tačno opišete nepokrentost, kao što sam navela. Što se tiče drugog dela pitanja predpostavljam da se pitanje odnosi na veštačenje zdravstenog stanja primaoca izdržavanja, dovoljan Vam je nalaz lekara specijalsite bilo državne instiucije bilo privatne da je budući primalac izdržavanja sposoban za rasuđivanje.