Poštovani, u firmi imamo problem koji ne možemo da rešimo sa našim pravnicima. Zanima me da li je poslodavac obavezan da uplaćuje penzijsko i zdravstveno osiguranje ukoliko su zaposleni angažovani po Ugovoru o delu ili Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima? Po onome što sam pronašla, mora da se uplaćuje, dok pravnici tvrde suprotno. Svim zaposlenima koji tako rade kod nas, istekao je rok od godinu dana rada na određeno vreme, pa se oni angažuju na novim poslovima kako bi se premostio period posle kojeg mogu ponovo raditi na određeno. Zaposleni su mladi istraživači koji su angažovani na projektima Ministarstva nauke i za njihovo angažovanje Ministarstvo uplaćuje deo zarade u kontinuitetu.Čini mi se da nije zakonito da za taj period nemaju penzijsko i zdravstveno osiguranje. Hvala

Preuzmi: Zakon o radu

Poštovana,

Fizičko lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu za rad (dalje: ugovorena naknada), kao osiguranik po tom osnovu u skladu sa sistemskim zakonima koji uređuju određene vrste obaveznog socijalnog osiguranja, obveznik je doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a lice koje nije osigurano po drugom osnovu obveznik je i doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, saglasno odredbama člana 7. stav 1. tačka 9) i člana 8. stav 1. tačka 16) Zakona.

Na primanja po osnovu ugovorene naknade plaća se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 22%, a za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu na ugovorenu naknadu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%, saglasno odredbi člana 44. Zakona.

Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana (član 28. Zakona). Kod obračuna i plaćanja doprinosa na ugovorenu naknadu, saglasno odredbi člana 36. stav 3. Zakona, ne primenjuje se najniža mesečna osnovica.

Doprinos za obavezno socijalno osiguranje za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu isplatilac je dužan da obračuna, obustavi i uplati prilikom isplate ugovorene naknade, saglasno članu 57. Zakona, a kada fizičko lice ugovorenu naknadu ostvaruje od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, dužno je da samo obračuna i uplati doprinose na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, prema članu 107. Zakonu o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009).