Poštovani, nakon smrti roditelja urađena je ostavinska rasprava, resenja smo dobili na kucnu adresu. Medjutim prilikom prebacivanja stana na svoje ime,rekli su mi da taj dokument mora da bude overen. Ostavinska rasprava je bila pre 4 godine. Gde ja sada treba da idem i overim taj dokument, i jel to moguce posle toliko godina ? Ostavinska rasprava je bila u Palti pravde u Beogradu.

Poštovana,

da bi ste uknjižili stan na svoje ime na osnovu ostavinskog rešenje, ono mora da ima pečat pravosnažnosti ne njemu. Predpostavljam da su Vam u nadležnom katastru ili sudu, kada su Vam rekli da mora biti overen mislili na to, ukoliko Vaše ostavinsko rešenje nema taj pečat pravosnažnosti.( kockasti pečat suda na kome piše datim kada je rešenje postalo pravosnažno).

Ukoliko nemate taj pečat, potrebno je da odete u pisarnicu nadležnog suda,odnosno arhivu i s pozivom na broj predmeta da tražite da Vam udare pečat pravosnažnosti.Pored toga za uknjižbu Vam je potreban i pečat poreske urpave da je porez plaćen, odnosno da ste oslobođeni poreza ukoliko za to ispunjvate zakonske uslove.