Poštovani, Na koji način je Zakonom regulisan prekovremeni rad? Okolnosti su – ugovor na neodređeno, osmočasovno radno vreme, pet dana u nedelji. Da li je poslodavac u obavezi da zaposlenom nadoknadi prekovremeni rad? Ako da, na koji način je to moguće uraditi? Od čega zavisi koji način će biti primenjen? Da li poslodavac može odobriti veći broj dana godišnjeg odmora u odnosu na zakonski minimum + dodatni dani na osnovu stepena obrazovanja i godina radnog staža? U pitanju je posao koji ne spada u “beneficirane”. Hvala unapred.

Poštovana,

Zakonom o radu je predviđeno da na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena ali u tačno predviđenim slučajevima i i to slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom.Naknada za prekovremeni rad se uvrđuje opšim aktom kod poslodavca, kolektivnim ugovorom, ako i samim ugovorom o radu. Zakonska je obaveza da se prekovremeni rad koji je odlukom poslodavca uveden do izvršenja posla, plaća, ali je siuacija u stvarnosi i praksi takva da poslodavci ne plaću prekovremeni rad, a zaposleni iz straha za svoje radno mesto pristaju na to.Nije usamljen slučaj da zaposleni rade prekovremeno a da o tome nije donete odluka na nivou poslodaca, pa se iz ih razloga ne plaća. Zakonom je određeno da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad u visini najmanje do 26% od osnovice.

Minimum trajanja godišnjeg odmora zakonski je 20 radnih dana za jednu kalendarsku godinu. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po različitim osnovima, recimo doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma . Ali da bi zaposleni dobio još koji dan godišnjeg odmora po osnovu gore navedenih krierijuma ( na primer plus 1 dan na VSS)takvo pravo mora biti predviđeno Opšim akom i kolektivnim ugovorom kod poslodavca.