Postovani, Kaparisali smo prosle godine stan od 50m2 u izgradnji,koji je trebalo da zavrse pre 3 meseca,dali smo do sad 2 rate koje iznose oko 53000 eura..Dakle rok su probili vec 3 meseca,a nedavno su nam izjavili da zbog nedostatka finansija mozda nikad nece ni biti nista od stana..zanima me da li moze da se povrati novac od investitora i kako s obzirom da su nas prevarili?….hvala…

Poštovana,

Trebalo bi da sam ugovor koji ste zaključili sa invetitorom sadrži odredbe koje se odnose na sankcije za nepoštovanje ugovornih odredbi, odnosno sankcije u slučaju neispunjenja ugovora. Koje su sankcije ukoliko jedna od ugvornih strana ne ispuni ugovor, razlozi koji mogu dovesti do neispunjenja ugorova ,povraćaj kapare,penali i ostalo.Ukoliko je izvesno da druga ugovorna strana u doglednom roku neće izvršiti svoju obavezu preuzetu ugovorom, a vi ste je pozvali da u određenom roku to učini, možete pred nadležnim sudom pokrenuti sudski postupak tužbom za raskid ugovora zbog neispunjenja jer ako je jedna stana izvršila ugvovor makar i delimično ima prava da joj se vrati ono što je dala.Imate prava i na zakonsku zateznu kamatu ( dužnik koji zadocni sa ispunjenjem svoje obaveze pored glavnice duguje i kamatu , kao i pravo na naknadu štete.( sve ovo u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima).