Poštovani, imam njivu koja se graniči sa placem na kome se trenutno gradi gasna pumpa. Sa vlasnikom placa sam dogovorio da provuče kablove za struju, vodu i kanalizaciju ivicom mog placa koji se graniči sa javnim asfaltiranim putem bez naknade. Koristeći ovaj dogovor on je ušao u moj plac sve ukupno oko 2,30 ari i pola od te površine nasuo tucanikom 29.05.2011. godine. Molim za savet kako da zaustavim dalji prolaz teških mašina preko moje njive i da ga obavžem da uzurpirani prostor vrati u prvobitno stanje.

Poštovani,

Možete pozvati građevinsku inspekciju, a isto tako možete pokrenuti sudski postupak za smetanje poseda,, odnosno smetanja državine. Postupak se pokreće tužbom i predstvlja posebnu vrstu parničnog postupka koji je hitan, u smislu da su rokovi kraći nego u redovnom postupku, nema odgovora na tužbu i ne održava se pripremno ročište.Tužbom biste istovremeno tražili i usvajanje privremene mere kojom se zabranjuje dalje vršenje radnji do okočanja postupka, a sam tužbeni zahtev pored dalje zabranje vršenja radnji može da sadži i zahtev za povraćaj u probitno stanje, kakvo je bilo pre započetih radnji i ulaska u posed. Odluku o privremenoj meri sud je u obavezi da donese u roku od 8 dana od dana predaje predloga.Odluka suda se donosi u roku od 90 dana od dana pokretanja postupka.