Poštovani, 2007. godine podigla sam kredit kojim sam od oca kupila polovinu stana. Vlasnik druge polovine bio je (i ostao) on. Kredit je izmiren, a ja sam u januaru 2011. godine kupila novi stan čiji sam jedini vlasnik. Da li postoji mogućnost da budem oslobođena poreza na prenos apsolutnih prava s obzirom na to da nisam bila jedini vlasnik prvog navedenog stana? Unapred hvala

Poštovana,

Zakonom o porezima na imovinu, izričito je predviđeno da se poresko oslobođenje pri kupovini prvog stana,pored ostalih uslova koje mora da ispuni lice je i uslov da :

“kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije”.Iz ovoga sledi da nemate prava da tražtie poresko oslobođenje.