Bio sam potpisnik menice (6.11.2007.)za uzimanje sredstava sa biroa (120 000,00RSD) za zapošljavanje jednom poznaniku. Isti nije ništa plaćao od doprinosa pa je sudskim rešenjem presuđeno da ja ,kao potpisnik menice, trebam platiti polovinu svih dugova počev od 7.4.2010. Kada sam potpisivao menicu, bio sam zaposlen(preduzetnik) i dohotkom sam garantovao ali već od 12.2009. godine sam na birou, tako da trenutno po rešenju ne mogu da postupim. Ako bih ponovo bio samostalni preduzetnik ili zaposlen, da li sam obavezan da platim po rešenju? Pošto sam garantovao tadašnjim ličnim dohotkom, da li sud ima pravo da naplati dug prodajom mojih pokretnih stvari?

Poštovani,
Preduzetnik je fizičko lice koje obavlja privrednu delatnost i za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom.
Menična obaveza podpada pod tu definiciju.
Obzirom na to vi odgovarate po menici bez obzira da li ste u ovome trenutku preduzetnik, na birou isl.
Obaveze koje ste preuzeli kao preduzetnik morate ispunjavati jer odgovarate neograničeno, a poverilac-država može promeniti sredstvo izvršenja, pa umesto da vam skida novac sa računa, može da se namiri popisom procenom i prodajom vaših pokretnih stvari.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin