Poštovani, sudija Osnovnog suda me osudio po članu 138 stav 1 KZ Srbije,na osnovu izjave moje bivše snaje da sam joj pretio preko telefona koji je u vlasništvu mog brata(inače njenog bivšeg muza)!Dakle samo na osnovu izjave oštećene i njene sestre kao svedoka,bez ikakvih dokaza,dok smo, ja kao optuženi ,i brat kao vlasnik broja sa kog je zvato negirali pretnje.Inače brat svakodnevno poziva bivsu suprugu da bi razgovarao sa decom,tako da postoji gomila poziva ka njoj,sto je i rečeno u istrazi,kao i da postoje neraščišćeni porodicni odnosi,zbog kojih je i verovatno mene prijavila,samo da bi nas udaljila od dece!Interesuje me vase mišljenje,i da li se vredi žaliti na odluku.Hvala

Poštovani,

sud donosi odluku po načelu slobodne ocene dokaza i na osnovu slobodnog sudijskog uverenja, što će reći da on potpuno slobodno ocenjuje da li će nekom dokazu (u ovom slučaju, iskazu dva svedoka) dati dokazni kredibilitet i koliki će on biti. Što se tiče žalbe, to je vaše ustavno pravo i  s obzirom da smatrate da je odluka nepravična (kako ste izneli), svakako se žalite. Kao žalbeni osnov uzmite nepotpuno ili pogrešno utvrđeno činjenično stanje, i  iznesite dokaze na kojima se zasniva vaša tvrdnja da je sud pogrešno ili nepotpuno utvrdio činjenice u presudi.

 

MLADI PRO BONO