Postovani, moj rodjeni brat koji je potpuno lisen poslovne sposobnosti, a nalazi se u drzavnoj ustanovi za smestaj odraslih, poseduje nekretninu koju je nasledio od nasih roditelja. Nekretnina se daje u zakup da bi se pokrila razlika izmedju cene kostanja smestaja, u doticnoj ustanovi, i nasledjene penzije, koje on poseduje i koja se automatski uplacuje u fond spomenute ustanove. Moje pitanje je: da li Centar za socijalni rad, sam ili uz saglasnost staratelja, ili staratelj sam (koji nisam ja), moze da otudji nekretninu bez moje saglasnosti? Da li ja kao jedini preostali srodnik imam prava “veta“ na takav pokusaj(postupak) od strane Centra za socijalni rad/staratelja? Unapred hvala.

Poštovani,

Staratelj je ovlašćen  da upravlja  i raspolaže imovinom štićenika u njegovom interesu. Za raspolaganje imovinom (prodaja, opterećenje, zakup) staratelju je neophodna prethodna saglasnost Centra za socijalni rad (čl. 140. st. 2 Porodičnog zakona). Otuđenje imovine štićenika može se odobriti radi njegovog izdržavanja ili iz nekih drugih razloga važnih za njegove interese (čl. 140. st. 3. PZ). Centar za socijalni rad ne  mora pribaviti vašu saglasnost za ovakvu odluku, iako ste Vi jedini preostali srodnik štićenika.

Na ovakvu odluku organa starateljstva (Centra za socijalni rad) Vi nažalost nemate direktan uticaj – nemate pravo veta.  Ipak vi kao pravno zainteresovano lice, a na osnovu odredbi Porodičnog zakona, imate pravo da centru za socijalni rad podnesete pritužbu na rad staratelja, nakon čega je Centar dužan da odgovori na vašu pritužbu u roku od 15 dana (čl. 335. PZ). Takođe imate pravo na ulaganje pritužbe na rad Centra za socijalni rad, nadležnom ministarstvu (u ovom slučaju to je Ministarstvo rada i socijalne politke). Ministarstvo je dužno da vam dostavi odgovor u roku od 30 dana (čl. 338 PZ).

Vaš Mladi Pro Bono