Ugovorom mi je poklonjen stan u X sa teretom plodouzivanja. Mogu li svoje pravo upisati i zemljisne knjige i kako. Molim ako mozete da me posavetujete. Unapred hvala. Pozdrav

Poštovani ,

Prvo je potrebno da regulišete plaćanje poreza na poklon i on iznosi 1.5% od tržišne vrednosti nepokretnosti. Obratite se nadležnoj poreskoj upravi X. Kada platite porez, poreska uprava će na sve primerke Ugovora o poklonu da udari svoj pečat kao dokaz da je porez regulisan i tek tada možete dak krenete u postupak uknjižbe prava svojine na stanu. Postupak uknjižbe ćete pokretnuti pred nadležnim Katastrom nepokretnosti X. Ukoliko je Vaš ujak već bio uknjižen kao vlasnik stana, postupak je u mnogome lakši i jednostavniji. Podnećete zahtev za promenu nosioca prava svojine ( imate obrazac u katastru ) uz zahtev će te kao pravni osnov za upis priložiti original Ugovora o poklonu sa pečatom poreske urpave, platićete naknadu za upis katastru i time je postupak gotov. Nakon toga će katastar nepokretnosti doneti rešenje o upisu prava sojine na Vaše ime. Donošenje rešenja od strane katastra može da potraje i više meseci.