Poštovani, posle sklapanja braka, supruga i ja smo kupili stan, koji je uknjižen na njeno ime, jer sam u tom trenutku imao status ’’stranac sa boravkom na osnov braka’’. Budući da sam u međuvremenu dobio državljanstvo Srbije, zanima me, da li može da se izvrši reuknjižba vlasništva ili neki drugi postupak – primera – dodavanje vlasnika i koja je procedura?

Poštovani,

Stan koji ste stekli sa suprugom nakon zaključenja braka je u svojini oba supružnika, on se smatra zajedničkom imovinom koju su supružnici stekli tokom trajanja bračne zajednice. Prava supružnika na nepokretnostima koja potpadaju pod režim zajedničke imovine upisuju se u javni registar prava na nepokretnostima na ime oba supružnika sa neopredeljenim delovima. Ukoliko se upišu njihovi opredeljeni delovi, smatraće se da je na ovaj način izvršena deoba zajedničke imovine. Takođe, ako je kao vlasnik nepokretnosti upisan samo jedan supružnik, smatraće se da je upis izvršen na ime oba supružnika, osim ako nije zaključen pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine, bračni ugovor ili je o tom pitanju odlučivao sud.

Dakle, to što je samo ona trenutno upisana u Katastru kao jedini vlasnik nepokretnosti ne znači da ne postoji oboriva pretpostavka da ste i Vi kao njen suprug vlasnik (u ovom slučaju samo vanknjižni). U svakom slučaju možete zahtevom mesno nadležnom organu u Katastru nepokretnosti koji vodi evidenciju za vaše mesto i nepokretninu podneti zahtev za upis prava svojine na predmetnoj nekretnini. Taj upis će biti deklaratornog karatkera, što znači da ćete samo ozvaničiti već psotojeću pretpostavku o vlasništvu.

Vaš Pro Bono