Postovani, molim za pomoc! Moj pokojni otac je na kuci u selu u kome nije niko ziveo stalno,vec povremeno i ponekad dolazio, na tavanu prikljucio struju koja nije isla preko strujomera i nije se racunala. Nedavno je majka koja ima X god. zbog nekog kvara pozvala radnike distribucije koji su tom prilikom to i otkrili. Sada se od majke koja nije imala poima o tome, trazi da plati X din. Osim toga podignuta je optuznica protiv pokojnog oca jer je brojilo na njegovo ime. Majka ima penziju X din,stara je i tezak srcani bolesnik i dijabeticar, i nije u situaciji da plati te troskove. Nazalost, nisam ni ja u situaciji da joj pomognem. Napominjem da je taj ilegalni prikljucak bio na tavanu gde postoji samo sijalicno mesto kao jedini potrosac. Molim vas da mi odgovorite da li je ona u obavezi da tu kaznu plati, jer nije licno izvrsila nikakvo krivicno delo. Nadajuci da cete mi odgovoriti vam se puno zahvaljujem!

Poštovana,

Krađa struje je krivično delo koje je bilo predviđeno u Zakonu o energetici koji je bio na snazi do avgusta ove godine. Iako je trenutno na snazi novi Zakon o energetici koji ne sadrži izričito krivične odredbe o krađi struje kao onaj prethodni zakon, u njemu je ipak predviđeno da će se na postupke koji su započeti do 9. avgusta 2011. godine primenjivati propisi po kojima su oni započeti.

U ranije važećem Zakonu, u članu 159. bila je predviđena kazna za krivična dela za lica koja se samostalno priključe na energetski sistem, kao i za lica koja koriste energije bez ili mimo mernih uređaja. Novi Zakon o energetici ne predviđa ova krivična dela, ali imajući u vidu da je samovlasno priključenje objekta kao i krađa energije u našoj zemlji vrlo rasprostranjena primenjivaće se na izvršenje tih dela odgovarajuće odredbe Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009 i 111/2009) tačnije čl. 203 KZ koji propisuje krivično delo Krađe.

Pojam krivičnog dela određen je članom 14. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr. i 107/2005 – dalje: KZ) i glasi da je “krivično delo ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno”. Većina krivičnih dela je sadržana u Krivičnom zakoniku, ali postoje i krivična dela koja su propisana drugim zakonima.

Zbog sve veće zloupotrebe u korišćenju električne energije Zakonom o energetici koji je bio na snazi do avgusta ove godine bila su predviđena dva krivična dela koja se odnose na neovlašćeno korišćenje električne energije. Ovim krivičnim delima sankcionisano je ponašanje koje je po Zakonu izričito zabranjeno. Reč o samovlašću i korišćenju energije mimo mernog uređaja.

U ovom Vašem slučaju je reč o ovom drugom krivičnom delu, korišćenju energije bez ili mimo mernih uređaja ili suprotno uslovima utvrđenim ugovorom u pogledu pouzdanog i tačnog merenja preuzete energije. Lice koje koristi energiju bez ili mimo mernog uređaja, kao i suprotno uslovima utvrđenim ugovorom u pogledu pouzdanog i tačnog merenja preuzete električne energije kazniće se za krivično delo zatvorom do jedne godine.

S obzirom da se na krađu struje shodno mogu primeniti i odredbe iz Krivičnog zakonika, licu koje se uhvati u krađi struje može se staviti na teret izvršenje krivičnog dela Krađe iz čl. 203. Ovo krivično delo sankcioniše onoga “ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist”, lice koje izvrši ovo krivično delo kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Pokretnom stvari se u smislu čl. 112. st. 16 KZ smatra i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svetlosti, toplote ili kretanja, telefonski impuls, kao i računarski podatak i računarski program.

Pošto ste u vašem pitanju naveli da je krivično delo izvršio Vaš pokojni otac a ne Vaša majka, mislim da ima mesta primeni jednog opšteg principa krivičnog prava a to je – da nema kazne bez krivice. Naime u čl. 2. Krivičnog zakonika je predviđen uslov za primenu kazne, pa tako da bi došlo do primene kazne, neophodno je da je učinjeno krivično delo sa svim svojim konstitutivnim elementima uključujući i krivicu. Krivičnog dela nema ukoliko nema krivice. Ne samo što učinilac mora biti kriv, nego se mora i u sudskom postupku utvrditi koliko je kriv. Krivica se može stepenovati što je od značaja za izbor krivične sankcije i odmeravanja kazne. Ukoliko i dođe do osude Vaše majke, dođi će do povrede načela krivice u konkretnom slučaju od strane Suda što pak predstavlja povredu krivičnog zakona zbog koje se može pobijati presuda.

Na kraju bih ukazao na još jednu činjenicu, na osnovu člana 37. Odluke o opštim uslovima za isporuku električne energije utvrđuje se pretpostavljena potrošnja lica koje neovlašćeno koristi električnu energiju. Sud je međutim dužan da utvrdi stvarno utrošenu električnu energiju pošto se presuda mora zasnivati na pouzdano utvrđenim činjenicama a ne na pretpostavkama. Zato sud svoju odluku ne može zasnivati samo na obračunu koji je sačinila oštećena Elektrodistribucija, već količinu i vrednost utrošene električne energije mora utvrditi veštačenjem.

U svakom slučaju u daljem toku postupka Vam preporučujem angažovanje advokata.

Vaš Pro Bono