Poštovani, ja i moj suprug želimo da usvojimo dete, pošto nam treba potvrda da nismo osudjivani a moj suprug je osudjen i odležao kaznu od 3 meseca pre više od petnaest godina, zanima me da li to može da zastari i možemo li da dobijemo takvu potvrdu? Unapred zahvalni.

Poštovana,

 u slučaju Vašeg supruga je došlo do zakonske rehabilitacije, odnosno brisanja osude iz kaznene evidencije 3 godine nakon odslužene kazne zatvora ukoliko u tom periodu nije učinio drugo krivično delo (čl. 98. st. 2. tačka 3. Krivičnog zakonika). Naravno, neophodno je da je pre osude na 3 meseca zatvora bio neosuđivan ili da se po zakonu smatra takvim (u smilu da je došlo do rehabilitacije za ranije učinjeno krivično delo).

Vaš suprug će se po zakonu smatrati neosuđivanim što znači u konkretnom slučaju da ranija osuđivanost neće predstavljati prepreku usvojenju.

Srdačno,

Vaš Mladi Pro Bono