Poštovani, da li postoji stavka u Ugovoru o doživotnom izdržavanju da primalac izdržavanja u trenutku sklapanja ugovora mora biti potpuno svestan i razuman, ko određuje da li je primalac izdržavanja sposoban da potpiše ugovor i da li je validan potpis OTISAK prsta i ako je primalac izdržavanja pismen i postoji dokaz o tome.

Poštovana,

Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor koji se zaključuje ispred sudije, u suprotnom ugovor je ništav. Sastaviće te ugovor, a onda ćete u nadležnom sudu zakazati ročište, na koje morate da se pojave i primalac i davalac izdržavanja. Sudija je dužan da upozori primaoca izdržavanja da imovina koja je obuhvaćena ugovorom ne ulazi u zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici, zatim sudija konstatuje da je strane upozorio na posledice ugovora te svojim potpisom i pečatom suda overava ugovor.Upravo iz tih razloga ovaj ugovor se i zaključuje ispred sudije, kako bi se utvrdilo da li je primalac izdržavanja svestan i da li razume do kojih prava i obaveza dovodi zaključenje ovog ugovora.Potpis otiskom prasta osobe koja je pismena i koja zna da se potpiše, dozvoljen je samo u slučaju bolesti koja je uticala na to da je potpisnik onemogućen da se potpiše.