Nakon smrti oca, sva deca su se odrekla svog dela u korist majke …Ona je jos uvek ziva, planira da proda nepokretnu imovinu koju je tada nasledila.. Da li deca imaju pravo na deo od prodate imovine ili su odricanjem u njenu korist izgubili sva prava?

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o nasleđivanju jednom data naslednička izjava je neopoziva. S obzirom da su se svi naslednici odrekli svog naslednog dela u korist majke,a postupak je pravosnažno okončan i doneto je pravosnažno ostavinsko rešenje čime je Vaša majka postala vlasnik 1/1 celokupne imovine, ona svojom svojinom može raspolagati za života slobodno i na bilo koji način. Novčana sredstva dobijena od prodaje imovine su isključiva svojina Vaše majke.