Moje pitanje se odnosi na rehabilitaciju i brisanje iz evidencije. naime osudjen sam 1997g. Na 2god. 1999g sam otisao na izdrzavanje i u zatvoru sam bio 1,5 g. Posle molbe o vannrednom ublazenju kazne..od 1997 g odnosno od 2000g nisam napravio nijedno krivicno delo tako da je od osude proslo 14 god a od zavrsetka kazne 11 god. Molio bih vas da mi odgovorite kome treba da pisem s’obzirom da sam iz X

Poštovani,

da biste mogli da ostvarite pravo na zakonsku rehabilitaciju neophodno je da pre osude na kaznu zatvora za koju tražite rehabilitaciju niste bili osuđivani ili se po zakonu ne smatrate osuđivanim, odnosno da ste rehabilitovani i za prethodno delo/a (čl. 98 Krivičnog zakonika).

Ukoliko ne postoji prethodna osuđivanost, rešenje o rehabilitaciji će po službenoj dužnosti doneti Policijska uprava u mestu gde imate prebivalište (što je, koliko sam razumeo iz Vašeg pisanja, Niš) nakon proteka 10 godina od izvršenja kazne pod uslovom da u tom periodu niste učinili ni jedno krivično delo (čl. 98 st. 2 tačka 5 KZ i čl. 523 Zakonika o krivičnom postupku). Ovo bi značilo da su se u Vašem slučaju stekli uslovi za zakonsku rehabilitaciju. Dakle, potrebno je da u Policiskoj upravi proverite da li je rešenje doneseno.

Ako rešenje nije doneto, Vi možete podneti zahtev Policijskoj upravi da se utvrdi da je rehabilitacija nastupila po zakonu (čl. 524 st. 1 ZKP). Ukoliko ne postupe po Vašem zahtevu u roku od 30 dana, možete se obratiti sudu koji je doneo prvostepenu presudu sa zahtevom za donese rešenje o rehabilitaciji (čl. 524. St. 2 ZKP).