Dobar dan, zovem se X ,htela bi da postavim jedno pitanje : Da li je moguce se razvesti u Beogradu ako je brak sklopljen u inostranstvu? unapred hvala

Poštovana,

Pozitivno pravo RS poznaje Zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja,koji se primenjuje kada u određenim imovinskopravnim ili statusnim odnosima postoji element inostranosti, koji je iskazan bilo kroz subjekt ili objekt tog pravnog odnosa. Članom 35 je predviđeno da : “Za razvod braka merodavno je pravo države čiji su državljani oba bračna druga u vreme podnošenja tužbe”, što znači da ukoliko ste Vi i Vaš supružnik državljani RS možete se razvesti prema pravilima Porodičnog zakona RS. Stavom 2 istog člana predviđeno je : “Ako su bračni drugovi državljani različitih država u vreme podnošenja tužbe, za razvod braka merodavna su kumulativno prava obe države čiji su oni državljani”,a ako se brak ne bi mogao razvesti tako onda je merodavno pravo RS ako je jedan od bračnih drugova imao u vreme podnošenja tužbe prebivalište u RS. Nadležnost domaćeg suda u je takođe predviđena ovim zakonom za sporove razvoda braka. Znači,za razvod braka po domaćem pravu i pred sudom RS bitno je da imate domaće državljansto i prebivalište, boravilište u RS.