Molim vas da mi objasnite ili me uputite gde mogu da se detaljno informišem šta tačno podrazumeva zajedničko vršenje roditeljskog prava na dvoje maloletne dece. Inače sam u postupku razvoda i otac deteta se slaže sa tim da deca žive sa majkom, ali traži zajedničko vršenje roditeljskog prava. pozdrav

Poštovana,

U skladu sa Porodičnim zakonom vršenje roditeljskog prava može biti samostalno i zajedničko vršenje roditeljskog prava. Roditelji raoditeljsko pravo vrše zajendički i sporazumno i kada ne vode zajednički život ako zaključe sporazum o vršenju roditeljskog prava i ako sud proceni da je to u najboljem interesu maloletnog deteta/dece. Ukoliko pristajete da zajednički vršite roditeljsko pravo vi se ustvari saglašavate da će te roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem. Sastavni deo sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava jesete i sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta/dece.Sva pitanja koja se tiče čuvanja, vaspitavanja,podizanja deteta, pitanja i sutuacije iz svakodnevnog života reševaćete u dogovoru sa vašim bivšim suprugom.( to je suština).S druge strane samostalno vršenej znači da briga, čuvanje i vaspitavanje deteta pripada samo jednom roditelju,ali je i u tom slučaju uvek potrebna saglasnost drugog roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo, kada se donose odluke vezano za veći medicinski zahvat, promenu škole,promena prebbivališta deteta i raspolaganje imovinom velike vrednosti. Sporazum o vršenju rod.prava ne mora biti u posebnoj formi, može biti sastavni deo predloga za sporazumni razvod braka ili tužbe,samo je potrebno da navedete u istoj da ta saglasnost oko vršenja rodteljkog prava ima destvo sporazuma i da je taj sproazum sastavani deo sudske odluke.

Vaš,

Pro Bono