Razveden sam i moja bivsa supruga je sa nasim detetom koje ima XX godina ostala u mom stanu. U medjuvremenu je ona osnovala novu porodicu i još dece i nevencanog supruga i svi zive u mom stanu. On doduše nezvanično. Da li ja imam tu neka prava i sta bih mogao da uradim, obzirom da smatram da ja nisam duzan da rešavam stambeno pitanje nove porodice moje bivše supruge. Unapred zahvaljujem

Poštovani,

Niste naznačili da li je razvod bio po tužbi ili sproazumno, da li je tada raspravljano pitanje imovine supružnika i da li odluka u tom delu već doneta ili je konstatovano da zajedničke imovine nema ( od čega zavisi odgovora), te vam iz tih razloga dajem osnovne pravne smernice vezano za podelu imovine.
Ukoliko je predmetni stan bio predmet bračne tekovine u toku trajanja braka, imate prava da tužbom ili sporazumom o deobi bračne tekovine, tražite podelu iste, jer je zakonska predpostavka da su supružnici u toku trajanja braka steki imovinu po pola.( dozvoljeno je dokazivanje da je suprotno). Imovina stečena pre stupanja u brak, imovina dobijena na poklon i nasleđena imovina jednog od supružnika predstavlja njegovu posebnu imovinu.
Ukoliko je presudom po razvodu braka ili sporazumom o razvodu utvrđeno da oni žive tu, onda morate da pokrenete parnični postupak za podelu imovine kako biste izmenili provobitnu sudsku odluku. Drugi nači je tužba za iseljenje, ukoliko prvo što sam naznačil nije ostavareno,  jer onda oni tu žive bez pravnog osnova, ali to bi značilo da i za Vaše dete tražite iseljenje iz stana.
Ukoliko ni na koji način Vaša bivša supruga nema prava na tom stanu i Vaša je posebna imovina, Vi ste slobodni da njime rapolažete kako želite.

Vaš,

Pro Bono