Pozdrav, Moje pitanje bi bilo vezano za ostavinsku raspravu. Meni i rođaku je testamentom je rođaka koja nema bližih srodnika, ostavila svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu u jednakim dijelovima. I nakon njene smrti automatski je pokrenuta ta ostavinska rasprava. Moj rođak i ja smo saglasni s testamentom, dakle ne postoji nikakav spor oko zaostavštine. I sada, mene zanima šta bi se desilo ako se neko od nas ne bi pojavio na ročištu, a da predhodno nije ovlastio odvjetnika da ga zastupa, niti je dao pismenu izjavu sudu da prihvata ili se odriče tog nasljedstva – da li će ročište biti odgođeno, ili će sud ipak dodijeliti taj dio koji je ostavljen testamentom onome kome je i namijenjen? Unaprijed hvala,

Poštovana,
Zakonom o vanparničnom postupku predviđeno je da će sud u pozivu za ročište upozoriti zainteresovana lica ( naslednike) da mogu do okončanja postupka dati izjavu sudu da li se primaju nasleđa ili se odriču nasleđa, a ako na ročište ne dođu ili ne daju izjavu -da se predpostavlja da se prihvataju nasleđa i sud će o njihovim pravima i obavezama odlučiti na osnovu podataka kojima raspolaže.( Član 115 ZOVP).