Postovani, parcele koje mi je otac poklonio za zivota, upisane su u obnovi zemljisnih knjiga za KO ,da poklanja meni,a gde je samo tata potpisao. Iz zemjisnih knjiga imam samo IZVOD gde stoji da sam vlasnik. Da li je to validan i ispravan dokumenat? Unapred hvala

Poštovana,
Uknjižba u pravnom sistemu Republike Srbije predstavlja način sticanja stvarnih prava na nepokretnostima (svojina, stvarne službenosti, hipoteka ) ova prava se u načelu mogu definitivno steći tek upisom u nadležni registar nepokretnosti, što je u Vašem slučaju Zemljišna knjiga. U skladu sa nečelom pouzdanja u zemljišnje knjige, ukoliko ste Vi lice koje je upisano u V list
izvoda kao nosilac prava svojine , Vi ste zemljišno knjižni vlasnik predmetne nepoketnosti.