Poštovani, Molio bih vas za savet u vezi ponovo akutelnih naplata zaostalih dugovanja info-stanu iz perioda 2000.godine do danas. U ovom periodu dobio sam Predlog za dozvolu izvrsenja i resenja o izvrsenju u 200X. (za neplacene racune za X meseci u toku 200X. godine) i 200X. (za neplacene racune za X meseci u toku 200X. godine). Do danas izvrsenje nije realizovano. Danas je taj dug narastao enormno jer je obracunavana kamata. Od tada do danas nisam primio nikakvo drugo sudsko resenje ili slican dokument. Molim vas da mi odgovorite, kakva su moja prava danas u vezi toga duga, da li je to zastarelo, obzirom da sam primio ova resenja i sta bih trebao preduzeti. Unapred se zahvaljujem.

Postovani,

Ako sam dobro razumela cinjenicno stanje u Vasem slucaju, relativno skoro ste primili Resenje o izvrsenju na osnovu verodostojne isprave radi prinudne naplate dugovanja za infostan koje niste izmirili u toku 200X. i 200X. godine.

Za odgovor na Vase pitanje kljucna cinjenica je ta da na primljeno Resenje o izvrsenju niste ulozili nikakav prigovor. Iz tog razloga, na zalost, vise ne postoji mogucnost da se pozovete na zastarelost i na taj nacin izbegnete placanje dugovanog iznosa, iako je zastarelost potrazivanja JKP-a nesporno nastupila.

Naime, shodno odredbi člana 360. Zakona o obligacionim odnosima zastarelost nastupa kad protekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze i tad  prestaje pravo poverioca da prinudnim putem naplati svoje potrazivanje i zahteva ispunjenje obaveze.

Odredba clana 378. Zakona o obligacionim odnosima propisuje da potrazivanja naknade za isporucenu elektricnu i toplotnu energiju, plin, vodu, dimnicarske usluge i za odrzavanje cistoce (infostan) zastarevaju u roku od jedne godine od dana dospelosti za naplatu.

Inace, datum dospelosti kada su u pitanju racuni za infostan se moze videti na uobicajenim uplatnicama infostana – za prethodni mesec (na primer, za mesec mart) obaveza dospeva za naplatu poslednjeg dana u narednom mesecu (znaci, 30. aprila). To je dan dospelosti i od njega se računa zastarelost plaćanja obaveze. I tako za svaki konkretan mesec. Primena navedene zakonske odredbe kojom je propisan rok zastarelosti znacila bi u navedenom primeru da je naknada za usluge JKP-a za mart mesec 2006. godine (koja je dospela 30. aprila 2006. godine), zastarela jos 30. aprila 2007. godine.

Medjutim, navedene zakonske odredbe ne vaze u Vasem slucaju – Vi niste iskoristili svoje pravo da se pozovete na zastarelost potrazivanja koje JKP ima prema Vama. Ono sto je trebalo da ucinite, a niste, je da u roku od tri dana od dana prijema Resenja o izvrsenju ulozite pravni lek – prigovor (u skladu sa odredbom clana 12. Zakona o izvrsnom postupku). U prigovoru biste trebali istaci da je potrazivanje zastarelo, sud bi doneto resenje o izvrsenju stavio van snage, postupak bi bio nastavljen u parnicnom postupku, tuzbeni zahtev JKP-a bi bio odbijen i Vi ne biste bili obavezani da platite dugovanje JKP-u.

Obzirom na to da ste propustili da ulozite prigovor, Resenje o izvrsenju je postalo pravnosnazno, pa je u Vasem slucaju relevantna odredba clana 379. Zakona o obligacionim odnosima koja propisuje da sva potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa, ili poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, zastarevaju za deset godina, pa i ona za koja zakon inace predvidja kraci rok zastarelosti.

Znaci, obzirom na to da postoji pravnosnazna sudska odluka, u obavezi ste da platite dugovani iznos (kao i troskove postupka) i ne postoji mogucnost da se te obaveze oslobodite. U suprotnom, sud moze pristupiti prinudnoj naplati potrazivanja, sto bi Vam samo nepotrebno prouzrokovalo dodatne troskove i uvecalo postojeci dug .

Biljana Djeric, advokat