Zaposlen sam u privatnoj firmi doo. Poslodavac nije isplatio ukupno osam mesecnih zarada. Po prijavi,inspekciji rada i njihovom obavestavanju poreske uprave i opomene poslodavcu, on je isplatio poreze i doprinose za period avgust-decembar 2010 godine.Obzirom na neodgovorno ponasanje poslodavca u svim segmentima a da bi smo zastitili svoja prava prinudjeni smo na utuzenje potrazivanja. Koji je najbrzi nacin, koja vrsta tuzbe da se blokiraju racuni firme u cilju naplate potrazivanja za zaradama, koji sud je nadlezan, da li se moze koristiti siromasno pravo jer nemamo od cega da placamo sudske troskove, koji su rokovi resavanja po tuzbi. Poslodavac ne dostavlja mesecne obracune zarade radnicima po zakonu, kakav je u tuzbi tretman prilog Ugovora o radu zaposlenog sa ugovorenom cenom rada i da li je dovoljan da bi sud doneo kvalitetnu presudu. pozdrav

Poštovani,

Situacija koju ste naveli je u današnje vreme nažalost jako čest slučaj u privatnom sektoru, mada ste za razliku od mnogih drugih postupili hrabro i ispravno, kada ste kontaktirali inspekciju rada i poresku upravu.

Rokovi rešavanja po tužbi se u pravosudnom sistemu R.Srbije gotovo nikad ne ispoštuju, tako da se može desiti da se Vaš slučaj  procesuira  između 2 i  5 godina, a najefikasniji način je da tužite na osnovu tužbe u parničnom postupku i to Tužbom za naknadu štete.

Nadležan je sud mesta u kome se nalazi sedište tuženog odnosno poslodavca. Vi svakako možete prvo pokrenuti radni spor, a onda i parnični postupak i to na osnovu napred navedene tužbe i ukoliko dobijete pravnosnažnu presudu, onda na osnovu iste možete tražiti izvršenje u Izvršnom postupku, i samim tim eventualno blokiranje računa poslodavca. Samo imajte u vidu da to može potrajati godinama.

Kako ste naveli „tretman u prilogu Ugovora  o radu“  se koristi kao  dokaz, u konkretnom slučaju kao  bitan dokaz, kojim  se možete poslužiti  prilikom iznošenja dokaza u parnici.

Kada je u pitanju  tzv. „siromaško pravo“ na žalost nemam preciznih  informacija u kojim slučajevima se može napred navedeni institut koristiti.

Najiskrenije se nadam da će Vam ovaj odgovor biti  od koristi! Ukoliko imate dodatnih pitanja stojim Vam na raspolaganju.

Vaš dipl. pravnik Marko Zdravković