Pri kupovini zemljišta, ko je obavezan da plati porez, kupac ili prodavac i kolika je stopa poreza?

Poštovani,
Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5% od iznosa kupoprodajne cene.Prema važećim zakonskim propisma,rešenje o poreskoj obavezi će glasiti na prodavca, a kupac odgovora solidarno sa njim. U skladu sa načelom slobode ugovoranja, u najvećem broju slučajeva u Ugovorima o kupoprodaji nepokrenosti se ugovora da će porez na prenos apsolutnih prava snositi kupac, a da prodavac snosi troškove eventualnog poreza na kapitalnu dobit. U tom slučaju, plaćanje poreza pada na teret kupca.