Poštovani: Dana XX.01.200X godine potpisao sam sporazumni raskid radnog odnosa sa D.P, međutim pošto u sporazumu stoji da se poslodavac obavezuje na dan prestanka radnog odnosa,zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjižicu, da se obavezuje da zaposlenom isplati zaradu i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa a sve u roku od 30 dana. Pošto oslodavac nije bio u mogućnosti da ispuni sve svoje obaveze po sporazumu ja sam odjavljen tek XX.12.200X godine i taj mi je datum i upisan u radnu knjižicu,M obrazac i obrazacM-3A. -Dana XX.XX.2009 godine pokrenut je stečajni postupak sva moja potraživanja sam uredno i u zakonskom roku prijavio međutim stečajni upravnik nije mi priznao radni odnos i minalnu zaradu kao zaposlenom do XX.12.200X godine kada sam i odjavljen već do dana potpisivanja sporazuma XX.01.200X godine. intresujeme da li je pravilno postupio ili nije i šta da radi ako nije? unapred zahvalan.

Poštovani,
U skladu sa Zakonom o radu , Vaš radni odnos je prestao danom zaključenja tog sporazuma i od tada on proizvodi sva pravna dejstva, što dalje znači da rešenje o prestanku radnog odnosa je deklaratornog karaktera u vidu konstatacije da je došlo do sporazumnog prestanka radnog odnosa.  Katakteristika sporazumnog prestanka radnog odnosa je ta da je to
dvostrani pravni posao i da radniku prestaje radni odnos zaključno sa datumom koji je utvrđen u tom sporazumu.